مناقصه تولید انیمیشن تبلیغاتی

مناقصه تولید موشن کامیک نام پروژه THE RIDE POSTAT شماره مناقصه 055 تاریخ شروع مناقصه: 1399/8/12 مهلت ارسال پیشنهادات 1399/8/16 تاریخ اعلام نتایج پیشنهادات: 1399/8/18 شرایط شرکت در مناقصه شرکت…

مناقصه تولید موشن گرافیکس

مناقصه تولید موشن گرافیکس نام پروژه Medical Ethics شماره مناقصه 026 تاریخ شروع مناقصه: 1399/8/22 مهلت ارسال پیشنهادات 1399/8/30 تاریخ اعلام نتایج پیشنهادات: 1399/9/1 شرایط شرکت در مناقصه شرکت ها…

مناقصه تولید محتوای انیمیشن – موشن گرافیکس آموزشی اسلامی

مناقصه  تولید محتوای انیمیشن – موشن گرافیکس آموزشی اسلامی نام پروژه تولید محتوای انیمیشن – موشن گرافیکس آموزش  اسلامی شماره مناقصه 054 تاریخ شروع مناقصه: 20/7/1399 مهلت ارسال پیشنهادات 02/8/1399…

مناقصه تولید موشن گرافیکس

مناقصه تولید موشن گرافیکس نام پروژه Safe Tablet Safe Kids شماره مناقصه 025 تاریخ شروع مناقصه: 1399/8/2 مهلت ارسال پیشنهادات 1399/8/10 تاریخ اعلام نتایج پیشنهادات: 1399/8/12 شرایط شرکت در مناقصه…

مناقصه تولید لوگوموشن

مناقصه تولید لوگوموشن نام پروژه HRF شماره مناقصه 055 تاریخ شروع مناقصه: 1399/8/12 مهلت ارسال پیشنهادات 1399/8/16 تاریخ اعلام نتایج پیشنهادات: 1399/8/18 شرایط شرکت در مناقصه شرکت ها و استودیوهایی…

مناقصه تولید موشن کامیک

مناقصه تولید موشن کامیک نام پروژه THE RIDE POSTAT شماره مناقصه 055 تاریخ شروع مناقصه: 1399/8/12 مهلت ارسال پیشنهادات 1399/8/16 تاریخ اعلام نتایج پیشنهادات: 1399/8/18 شرایط شرکت در مناقصه شرکت…

مناقصه سرویس جلوه های بصری و کامپوزیت

مناقصه سرویس جلوه های بصری و کامپوزیت نام پروژه he Crowd Performance Ads شماره مناقصه 029 تاریخ شروع مناقصه: 1399/8/2 مهلت ارسال پیشنهادات 1399/8/16 تاریخ اعلام نتایج پیشنهادات: 1399/8/18 شرایط…

مناقصه سرویس انیمیت 2بعدی

[av_section min_height='' min_height_pc='25' min_height_px='500px' padding='default' shadow='no-border-styling' bottom_border='no-border-styling' bottom_border_diagonal_color='#333333' bottom_border_diagonal_direction='scroll' bottom_border_style='scroll' margin='' custom_margin='0px' scroll_down='' custom_arrow_bg='' color='main_color' background='bg_color' custom_bg='' background_gradient_color1='' background_gradient_color2='' background_gradient_direction='vertical' src='' attach='scroll' position='top left' repeat='no-repeat' video='' video_ratio='16:9' video_mobile_disabled='' overlay_enable='' overlay_opacity='0.5'…

مناقصه تولید موشن گرافیکس “اسلام چیست؟”

[av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' av_uid='av-kgrxwkcs' id='' custom_class='' admin_preview_bg=''] مناقصه تولید موشن گرافیکس مستند انیمیشن "اسلام چیست؟" نام پروژه مستند انیمیشن "اسلام چیست ؟ شماره مناقصه 053 مهلت…

مناقصه تولید موشن گرافیکس (وایت بورد انیمیشن)

[av_section min_height='' min_height_pc='25' min_height_px='500px' padding='default' shadow='no-border-styling' bottom_border='no-border-styling' bottom_border_diagonal_color='#333333' bottom_border_diagonal_direction='scroll' bottom_border_style='scroll' margin='' custom_margin='0px' scroll_down='' custom_arrow_bg='' color='main_color' background='bg_color' custom_bg='' background_gradient_color1='' background_gradient_color2='' background_gradient_direction='vertical' src='' attach='scroll' position='top left' repeat='no-repeat' video='' video_ratio='16:9' video_mobile_disabled='' overlay_enable='' overlay_opacity='0.5'…